Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα κεντρικά γραφεία τραπεζών βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα.

Ειδικότερα, κλιμάκιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στα κεντρικά γραφεία τραπεζών, ζήτησε από τα στελέχη να απομακρυνθούν χωρίς να αγγίξουν τίποτε και ακολούθως ξεκίνησαν έρευνα στα γραφεία τους.

Για τις χρεώσεις που επέβαλαν οι Τράπεζες στις συναλλαγές με τους πελάτες τους