Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιουλίου ανά ταμείο.

Με βάση τον αριθμό του ΑΜΚΑ θα πληρωθούν και τον μήνα Ιούλιο οι συντάξεις με τις πληρωμές να αρχίζουν στις 22 Ιουνίου.

Οι συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΤ, του ΟΤΕ και των τραπεζών θα καταβληθούν:

– Δευτέρα 22 Ιουνίου που το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7 και 9

– Τετάρτη 24 Ιουνίου που το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6 και 8

Την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου θα καταβληθούν οι συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ ΕΤΑΑΑ (μη μισθωτών), ενώ τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι συντάξεις Δημοσίου, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την Πέμπτη 2 Ιουλίου.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου θα καταβληθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ (ΚΕΑ, Επίδομα ενοικίου, κ.λπ.)