Ο εφιάλτης των κόκκινων δανείων για τον τουρισμό

Βαγγέλης Μανδραβέλης / Liberal.gr 

Μια νέα γεννιά κόκκινων δανείων επικρεμμάται πάνω από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Τουλαχιστον προς το παρόν είναι “καμουφλαρισμένα” κάτω από το δίκτυ προστασίας που προσφέρει η κυβέρνηση απέναντι στους πιστωτές τους. Αν αυτό δεν υπήρχε, τότε τα κόκκινα δάνεια στον τουριστικό τομέα, θα μπορούσαν από το 30% προ πανδημίας, να πλησιάσουν το 50%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανθρώπων του χώρου.

Η αγωνία της κυβέρνησης για μια έκρηξη κόκκινων δανείσων στον τουρισμό αποτυπώνεται και στα έκτακτα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου που περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

Αυτή αποτρέπει τον εφιάλτη των κόκκινων δανείων στον τουριστικό τομέα μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση, διακρίνοντας την άσχημη πορεία της τουριστικής βιομηχανίας της χώρα μας, παρατείνει για άλλους δυο μήνες την ισχύ των διατάξεων προστασίας των τουριστικών επιχειρήσεων από τους πιστωτές τους.

Η κίνηση αυτή απομακρύνει προς το παρόν τον εφιάλτη των κόκκινων δανείων στον τουριστικό τομέα. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει επ’ αόριστον καθώς θα ναρκοθετήσει την προσπάθεια εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με το νέο δίκτυ προστασίας που ανακοινώθηκε για τις τουριστικές επιχειρήσεις, αυτό αφορά το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων. Αρκεί ο τζίρος τους να έχει υποχωρήσει τουλάχιστον 70% μέσα στο α’ εξάμηνο του έτους.

Τι προβλέπει η απόφαση

Για όλες αυτές, σύμφωνα με την απόφαση οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις και οι οποίες είχαν ανασταλεί μέσω προγενέστερης ΠΝΠ της 20.03.2020 (Α’ 75), αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Το μέτρο ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις με τους κάτωθι ΚΑΔ :

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.19 Άλλες δραστηριότητες καταλύματος
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδίων
79.90 Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

Επιπλέον, για τις τουριστικές επιχειρήσεις με μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό 70% έως 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16  Ιουλίου 2020 έως την δημοσίευση της ΠΝΠ, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Αξιόγραφα τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση της ΠΝΠ και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν εξοφληθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα συγκεκριμένα αξιόγραφα, αναστέλλεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες παρατείνονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 για αξιόγραφα οφειλόμενα από τις τουριστικές επιχειρήσεις οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019.

1412150

Επιπλέον για τις τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΝΠ, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τέλος, από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΝΠ έως την 31η Οκτωβρίου 2020 για τις τουριστικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

shutterstock 1730898979

Σημειωτέον ότι τα σενάρια για τον τουρισμό αναθεωρούνται συνεχώς επί τα χείρω. Ακόμη και η ΤτΕ φαίνεται να ήταν περισσότερη αισιόδοξη στις προβλέψεις της για την εξέλιξη του τουρισμού στη χώρα μας. Στις τελευταίες της εκτιμήσεις, προέβλεπε μέσα στον μήνα Ιούνιο κάμψη του τουρισμού κατά 80%. Τελικά αυτή ξεπέρασε το 90%, και ανήλθε στο 93,4%. Για το μήνα Ιούλιο η προβλεπόμενη κάμψη ήταν κατά 50%, αλλά σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις κυμαίνεται πολύ υψηλότερα και βρίσκεται κοντά στο 80%.

Από τις αρχές του έτους, μέχρι το τέλος του Ιουλίου τα τουριστικά έσοδα έχουν ανέλθει σε 1,5 δισ, ευρώ, έναντι 9,15 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημείωσαν έτσι υποχώρηση κατά 83% καταδεικνύοντας τον Αρμαγεδώνα που βιώνουν οι τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας.