Περισσότεροι από 151.000 Αμερικανοί πέθαναν από υπερβολική χρήση ναρκωτικών/φαρμάκων, αλκοόλ και αυτοκτονία το 2018, λιγότεροι από το συνολικό αριθμό όσων πέθαναν το 2017,  ισορροπώντας το ποσοστό για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες.

Ωστόσο, η ίδια έρευνα διαπίστωσε ότι οι θάνατοι από απελπισία αυξήθηκαν σε κάποιες μειονοτικές ομάδες κατά τη διάρκεια του ίδιου διαστήματος. Επιπλέον, παρότι τα επίπεδα σταθεροποιήθηκαν σε αντίστοιχα με το 2017 νούμερα, η γενικότερη αύξηση θανάτων από τους εν λόγω παράγοντες φαίνεται να παρουσιάζει μία αύξηση του 51% από εκείνα της τελευταίας δεκαετίας.

Μια ακόμη έκθεση που δημοσιεύτηκε νωρίτερα τον τρέχοντα μήνα υποστήριζε ότι το WellBeingTrustπροέβλεπε ότι περίπου 75.000 Αμερικανών θα πέθαιναν από απελπισία κατά το διάστημα έξαρσης και εφαρμογής μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον BenMiller, ψυχολόγο και επικεφαλής στρατηγικής του WellBeingTrust, «Έχουμε δει τα ποσοστά ανεργίας να αυξάνονται περισσότερο από ότι αναμέναμε, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένη εκτίμηση θανάτων ως απόρροια των εν λόγω αιτιών». Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον ίδιο, «Εκείνο που διαφοροποιεί την κατάσταση και επιβάλλει την προσοχή των ανθρώπων είναι τα κοινωνικά θέματα, η έλλειψη κινητικότητας, η απομόνωση, η μοναξιά – αυτοί είναι κρίσιμοι παράγοντες κινδύνου για ανθρώπους που δεν διαθέτουν καλή ψυχική υγεία, καθώς και πρόωρης θνησιμότητας λόγω αυτοκτονίας και  υπερβολικής δόσης ναρκωτικών/φαρμάκων».

Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι οι προκεκλημένοι από ναρκωτικά/φάρμακα θάνατοι φαίνεται να μην έχουν μειωθεί οριζόντια αφορώντας αποκλειστικά κάποιες κατηγορίες ναρκωτικών/φαρμάκων ή διακριτές ομάδες ανθρώπων. Επί παραδείγματι, μια σχετική μείωση παρατηρείται στην κατηγορία των λευκών αμερικανών, ενώ αντίθετα τα ποσοστά υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών/φαρμάκων φαίνεται να έχουν αυξηθεί στα πλαίσια των έγχρωμων ή ασιατών αμερικανών, με τους πρώτους να παρουσιάζουν μέχρι προσφάτως χαμηλότερα ποσοστά συγκριτικά με εκείνα των λευκών.

Συνολικά, τα παραπάνω δεδομένα καθιστούν επιτακτική τη λήψη άμεσων μέτρων από το κράτος. Τέλος, η υπό μελέτη έκθεση προτείνει τρόπους καταπολέμησης της εν λόγω κατάστασης υπογραμμίζοντας την αναγκαία προώθηση της φυλετικής ισότητας, τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου, όπως η βία ή οι διακρίσεις, αλλά και την αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης σε δομές παροχής ιατρικής φροντίδας.

Πηγή: CNN

Λυδία Τσιακίρη – StagiaireΕΕΒ