Το φως και το σκοτάδι

Το φως της μέρας όσο κι αν τυφλώνει

όλο κάτι καινούργιο αποκαλύπτει

της νύχτας το σκοτάδι παρά τις ηδονές του

σκεπάζει, προσωρινά ευτυχώς, τα πάντα.