Σύμφωνα με το CNN, οι επιστήμονες έχουν δημιουργήσει ένα έμβρυο ποντικιού κατά 4% ανθρώπινο.

Το δημιουργημένο υβρίδιο είναι αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού που οι επιστήμονες ονομάζουν χίμαιρα ανθρώπου-ζώου ή με άλλα λόγια ενός οργανισμού που είναι φτιαγμένος από κύτταρα δύο διαφορετικών ειδών. Η υπό μελέτη χίμαιρα παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπινων κυττάρων που έχει καταγραφεί ποτέ σε ζώο. Το εν λόγω πείραμα υποστηρίζει ότι πολλοί τύποι ανθρώπινων κυττάρων είναι δυνατό να παραχθούν σε έμβρυα ποντικιών και μάλιστα με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό συγκριτικά με τα ανθρώπινα έμβρυα. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης που διεξάγεται από ερευνητές του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στο Buffalo  και του RoswellParkComprehensiveCancerCentreδημοσιεύτηκαν τις τελευταίες μέρες σε δύο αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά.

Σύμφωνα, με τους διευθύνοντές του πειράματος τα εν λόγω ευρήματα παρουσιάζουν ποικίλα πλεονεκτήματα με κυριότερο το γεγονός ότι αποδεικνύουν τη δυνατότητα δημιουργίας πολλών ειδών ώριμων ανθρώπινων κυττάρων σε έμβρυα ποντικιών, τα οποία θα μπορούσαν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κυττάρων, ιστών ακόμα και οργάνων συμβάλλοντας στη θεραπεία ασθενειών.

Αξίζει να γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά στη μεθοδολογία της ερευνητικής ομάδας. Ειδικότερα, οι ερευνητές τοποθέτησαν με ένεση στο εσωτερικό των αναπτυσσόμενων εμβρύων ποντικιών 10 με 12 ανθρώπινα βλαστοκύτταρα. Μέσα σε 17 ημέρες, αυτά τα βλαστοκύτταρα είχαν πολλαπλασιαστεί σε εκατομμύρια ώριμα κύτταρα, περιλαμβάνοντας ανθρώπινα ερυθρά αιμοσφαίρια και κύτταρα του ματιού.  Σε αντίθεση με αυτόν τον αρκετά γρήγορο πολλαπλασιασμό, ένας αντίστοιχος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων θα μπορούσε να παραχθεί στο εσωτερικό ανθρώπινων εμβρύων μετά από διάστημα 8 εβδομάδων, ενώ για την παραγωγή κυττάρων ματιού θα χρειαζόταν ακόμα περισσότερος χρόνος. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα της έρευνας JianFeng, οι προαναφερθείσες παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι ο χρόνος παραγωγής ανθρώπινων κυττάρων μπορεί να διαφοροποιηθεί, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για πιο δραματικές μελλοντικές ανακαλύψεις.

Αξιοσημείωτη είναι, βέβαια, και η επιλογή της ομάδας να μετατρέψει ανθρώπινα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, τα οποία θα μπορούσαν μελλοντικά να παράξουν κάθε κύτταρο ή ιστό τον οποίο χρειάζεται το σώμα για να επιδιορθώσει τον εαυτό του, σε μια πρότερη κατάσταση. Η εν λόγω τροποποίηση των κυττάρων τα κατέστησε συμβατά με τα εσωτερικά κύτταρα, μιας πρόωρης φάσης ανάπτυξης, του εμβρύου ποντικιού, τα οποία παράγουν όλα τα κύτταρα του σώματός του. Κατά συνέπεια, όταν τα εν λόγω πρότερης φάσης ανθρώπινα κύτταρα εισήχθησαν στα έμβρυα ποντίκια, αναπτύχθηκαν πολύ καλύτερα από ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάτω από οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες.

Ωστόσο, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι εν λόγω ανθρώπινες-ζωόδεις χίμαιρες εγείρουν ποικίλα ηθικά ζητήματα και συζητήσεις στα πλαίσια της επιστημονικής κοινότητας. Επί παραδείγματι, η LoriMarino, νευροεπιστήμονας και υποστηρικτής των ζώων, σχολιάζει ότι «Τα χιμαιρικά δοκιμαστικά υποκείμενα θα πρέπει να είναι τόσο άνθρωποι ώστε να λειτουργούν ως ένα αποτελεσματικό μοντέλο έρευνας σχετικής με την υγεία και ταυτόχρονα να μην είναι τόσο άνθρωποι ώστε να είναι άξια προστασίας από το σύνολο της έρευνας».

Συνοψίζοντας, παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον διευθύνοντα του πειράματος τα εν λόγω δημιουργήματα θα αποτελέσουν τα ιδανικά μοντέλα μελέτης των ανθρώπινων ασθενειών συμπεριλαμβανομένου και του κορωνοϊού ή της ελονοσίας, καθώς τα ποντίκια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη κυττάρων του ανθρώπινου ανοσοποιητικού ή αναπνευστικού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, περαιτέρω έρευνες απαιτούνται για να μελετήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της τεχνικής σε μεγαλύτερα ζώα τα οποία θα μπορούσαν να παράξουν ακόμα και όργανα για μεταμόσχευση στον άνθρωπο!

Πηγή: CNN