Το νέο ανανεωμένο πρόγραμμα στο κανάλι της Βουλής ξεκινάει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020.

Screenshot 2020 10 01 at 11.33.56 PM