Κύριε Πρύτανη, συγγνώμη

Μάλλον συλλογικά ως κοινωνία δεν ντρεπόμαστε όσο χρειάζεται.