Μεγάλη επιτυχία είχε η έξοδος της χώρας στις αγορές. Το δεκαετές ομόλογο πήγε πολύ καλά.

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η έξοδος της χώρας στις αγορές, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 25 δισ. ευρώ. Η ζήτηση οδήγησε σε μικρή μείωση της καθοδήγησης για το τελικό επιτόκιο, στο mid swaps+105 μονάδες βάσης ή 0,85%.

Ενώ αρχικά είχε δοθεί καθοδήγηση για επιτόκιο Mid Swaps + 110 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,9%, αυτό περιορίστηκε σε Mid Swaps +105 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,85%.

Σημειώνεται ότι για την έκδοση που λήγει τον Ιούνιο του 2031 ανάδοχες τράπεζες είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Eurobank.

Bonds1

Η τρέχουσα απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνεται στο 0,67%, καταγράφοντας μικρή άνοδο τις τελευταίες ημέρες από το ιστορικό χαμηλό του 0,55%, ενώ το spread έναντι των γερμανικών 10ετών ομολόγων διαμορφώνεται στις 124 μονάδες βάσης.

Παρότι την προηγούμενη Παρασκευή ο οίκος Fitch διατήρησε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Ελλάδας σε «ΒΒ» και τις προοπτικές «σταθερές» και οι συνθήκες στη γειτονική Ιταλία δεν είναι οι καλύτερες, το ελληνικό δημόσιο δεν φαίνεται να επηρεάζεται, αφού η ζήτηση για ελληνικά ομόλογα είναι υψηλότερη από την προσφορά. Η χώρα, σύμφωνα με την ετήσια στρατηγική της, στοχεύει σε εκδόσεις ομολόγων, αξίας από 8 έως 12 δισ. ευρώ, εντός του έτους. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι ελληνικές εκδόσεις θα πραγματοποιηθούν Ιανουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο και Οκτώβριο.

Το αποθεματικό που έχει δημιουργηθεί από τις εκδόσεις ομολόγων και το «ρολάρισμα» των εντόκων γραμματίων επιτρέπει στη χώρα να διαχειριστεί την πανδημία και τις επιπτώσεις της στην οικονομία για το επόμενο κρίσιμο διάστημα.

Bonds3%20(2)

Η δυναμική που έχει δώσει στις αγορές ομολόγων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσω της επέκτασης του έκτακτου προγράμματος για την πανδημία PEPP κατά 500 δισ. ευρώ στο 1,85 τρισ. ευρώ επιτρέπει την ανεμπόδιστη παρουσία της χώρας μας στις αγορές των ομολόγων. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει την αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων και το 2021 και ουσιαστικά οι εκδόσεις που προγραμματίζονται για φέτος στα 8-12 δισ. ευρώ είναι μικρές σε μέγεθος. Η αγορά, μάλιστα, προεξοφλεί ήδη ότι η χώρα θα εξετάσει την έκδοση πιο μακροπρόθεσμων τίτλων, 20ετών ή και 30ετών, κατά την επόμενή της έξοδο στις αγορές.