Συνέντευξη του Βασίλη Κουτσαβλή στο Action 24 για την αξιοποίηση των βασιλικών κτημάτων Τατοϊου