Διαφήμιση
Γεωμετρία, Ασυμμετρία/ Ρίτσα Μασούρα
Η γεωμετρία των σχημάτων, των σωμάτων, των ασωμάτων
Η γεωμετρία των αγαλμάτων, των κτιρίων, της πλειονότητας
Της μειονότητας, της ισότητας
Η ασυμμετρία της τελειότητας, της πνευματικότητας, του υλισμού,
Η ασυμμετρία του απείρως μικρού και του απείρως μεγάλου
Παραμερίζοντας τους κανόνες της γεωμετρίας
Κερδίζω της ασυμμετρία της ζωής μου. Πολύτιμο κέρδος!
 Ριτς 2012
Διαφήμιση